Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000zasadanie51971 SGWaAP
0.112zasadnutie250309 SGWaAP
0.271mimoriadne_zasadnutie9415 SGWaAP
0.302mimoriadne_zasadanie1981 SGWaAP
0.313plenárne_zasadnutie7757 SGWaAP
0.404plenárne_zasadanie2725 SGWaAP
0.438generálne_zhromaždenie1857 SGWaAP
0.439rokovanie507179 SGWaAP
0.442výročné_zasadnutie1314 SGWaAP
0.456valné_zhromaždenie75161 SGWaAP
0.462ustanovujúce2537 SGWaAP
0.472plenárne1992 SGWaAP
0.486ustanovujúce_zasadnutie3036 SGWaAP
0.494Predsedníctvo9717 SGWaAP
0.522zasadať23809 SGWaAP
0.532plenárna_schôdza1471 SGWaAP
0.539Valný_zhromaždenie2539 SGWaAP
0.541výjazdové_zasadnutie2155 SGWaAP
0.545Snem4156 SGWaAP
0.546zhromaždenie122441 SGWaAP
0.548valné1095 SGWaAP
0.554Výkonný_výbor6920 SGWaAP
0.555grémium7279 SGWaAP
0.560výbor390776 SGWaAP