Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000zasadať23809 SGWaAP
0.503nezasadať948 SGWaAP
0.522zasadanie51971 SGWaAP
0.536predsedať22454 SGWaAP
0.549zasadnutie250309 SGWaAP
0.573mimoriadne_zasadnutie9415 SGWaAP
0.573prerokovávať4336 SGWaAP
0.582prerokúvať6275 SGWaAP
0.600prejednávať6907 SGWaAP
0.604mimoriadne_zasadanie1981 SGWaAP
0.610plenárne_zasadnutie7757 SGWaAP
0.617grémium7279 SGWaAP
0.629zvolávať19480 SGWaAP
0.631výbor390776 SGWaAP
0.632zasadnúť40386 SGWaAP
0.639prerokovať43152 SGWaAP
0.650Predsedníctvo9717 SGWaAP
0.655Valný_zhromaždenie2539 SGWaAP
0.656nezvolať1727 SGWaAP
0.661Snem4156 SGWaAP
0.665plenárna_schôdza1471 SGWaAP
0.671schváliť278664 SGWaAP
0.673prerokovaný7340 SGWaAP