Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000zarmucovať2586 SGWaAP
0.425zahanbovať1341 SGWaAP
0.492skľučovať972 SGWaAP
0.505zraňovať7450 SGWaAP
0.508znepokojovať31545 SGWaAP
0.511zarmútiť6538 SGWaAP
0.513deprimovať2417 SGWaAP
0.519znechucovať2758 SGWaAP
0.525rmútiť460 SGWaAP
0.531popudzovať1388 SGWaAP
0.533protiviť6877 SGWaAP
0.541potešovať4532 SGWaAP
0.543pokorovať1216 SGWaAP
0.548deptať2010 SGWaAP
0.559opovrhovať9626 SGWaAP
0.575zarmútený3425 SGWaAP
0.576pohŕdať15226 SGWaAP
0.583žialiť3564 SGWaAP
0.587poburovať4077 SGWaAP
0.589krivdiť5339 SGWaAP
0.593frustrovať2653 SGWaAP
0.593ubíjať6183 SGWaAP
0.600nevďačnosť2031 SGWaAP
0.601potupovať1179 SGWaAP
0.604srdiť658 SGWaAP