Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000zarmútený3425 SGWaAP
0.408skľúčený2790 SGWaAP
0.413zronený2312 SGWaAP
0.440zarmútená1291 SGWaAP
0.494žialiť3564 SGWaAP
0.506skormútený1024 SGWaAP
0.513zahanbený4358 SGWaAP
0.525roztrpčený1373 SGWaAP
0.527skrúšený1069 SGWaAP
0.538dojatý9142 SGWaAP
0.538strápený792 SGWaAP
0.542oplakávať4729 SGWaAP
0.544utrápený4304 SGWaAP
0.555zarmútiť6538 SGWaAP
0.555zármutok11317 SGWaAP
0.556plačúci3403 SGWaAP
0.564trúchliť1884 SGWaAP
0.575zarmucovať2586 SGWaAP
0.579žalostiť572 SGWaAP
0.580skleslý1263 SGWaAP
0.587ustarostený4659 SGWaAP
0.591zronená1207 SGWaAP
0.594potešovať4532 SGWaAP
0.599zosmutnieť4242 SGWaAP