Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000zaregistrovaná12487 SGWaAP
0.283registrovaná29539 SGWaAP
0.356zaregistrované4323 SGWaAP
0.357zaregistrovaný26518 SGWaAP
0.446registrované8217 SGWaAP
0.515registrovaný62222 SGWaAP
0.596zaregistrovať107411 SGWaAP
0.604registrovať60944 SGWaAP
0.604evidovaná14583 SGWaAP
0.641registrácia213169 SGWaAP
0.643pridelené_identifikačné507 SGWaAP
0.652zriadená41733 SGWaAP
0.652zapísaná44703 SGWaAP
0.660evidovaný27575 SGWaAP
0.660registračné9985 SGWaAP
0.674schválená68945 SGWaAP
0.681zverejnená70231 SGWaAP
0.684prihlásená16044 SGWaAP
0.692prihlásený52226 SGWaAP
0.692evidované5039 SGWaAP
0.700zrušená34413 SGWaAP