Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000zapredanec2345 SGWaAP
0.227vlastizradca2904 SGWaAP
0.339zradca21291 SGWaAP
0.356oportunista2613 SGWaAP
0.374štváč835 SGWaAP
0.379kolaborant5109 SGWaAP
0.392demagóg3233 SGWaAP
0.399špinavec1810 SGWaAP
0.400vojnový_štváč1369 SGWaAP
0.403podliak4530 SGWaAP
0.410gauner6547 SGWaAP
0.429prisluhovač5929 SGWaAP
0.430rusofil1831 SGWaAP
0.434pohrobok2776 SGWaAP
0.441propagandista2601 SGWaAP
0.445vagabund4296 SGWaAP
0.458zberba5245 SGWaAP
0.460populista9479 SGWaAP
0.463pätolizač692 SGWaAP
0.463tlčhuba1135 SGWaAP
0.464odrodilec823 SGWaAP