Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000zapríčiniť41547 SGWaAP
0.236spôsobiť531769 SGWaAP
0.360zapríčiňovať13084 SGWaAP
0.373následkom47876 SGWaAP
0.442zapríčinené6652 SGWaAP
0.453zapríčinený6714 SGWaAP
0.470zapríčinená9033 SGWaAP
0.474spôsobovať354953 SGWaAP
0.511spôsobené85262 SGWaAP
0.514spôsobený65034 SGWaAP
0.517zaviniť13750 SGWaAP
0.523negatívne_ovplyvniť9195 SGWaAP
0.531dôsledok652177 SGWaAP
0.558spôsobená128348 SGWaAP
0.567postihnúť70460 SGWaAP
0.575nepriaznivo_ovplyvniť3249 SGWaAP
0.576vyvolať251725 SGWaAP
0.581privodiť13842 SGWaAP
0.594následok311529 SGWaAP
0.603nezapríčiniť1841 SGWaAP
0.609ohrozovať104874 SGWaAP
0.611vyústiť48470 SGWaAP
0.611narušiť61864 SGWaAP
0.616ohroziť73207 SGWaAP