Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000zapríčiňovať13084 SGWaAP
0.193spôsobovať354953 SGWaAP
0.360zapríčiniť41547 SGWaAP
0.407spôsobené85262 SGWaAP
0.423zapríčinené6652 SGWaAP
0.442spôsobiť531769 SGWaAP
0.448spôsobený65034 SGWaAP
0.453zapríčinený6714 SGWaAP
0.469vyvolávať173925 SGWaAP
0.473nepriaznivo_ovplyvňovať3832 SGWaAP
0.486zapríčinená9033 SGWaAP
0.489následkom47876 SGWaAP
0.502dôsledok652177 SGWaAP
0.520ovplyvňovať255700 SGWaAP
0.522spôsobená128348 SGWaAP
0.548nepriaznivo_vplývať1666 SGWaAP
0.561poškodzovať42847 SGWaAP
0.566dochádzať325472 SGWaAP
0.575urýchľovať28352 SGWaAP
0.576negatívne_vplývať4851 SGWaAP
0.581narúšať31684 SGWaAP
0.582zabraňovať97540 SGWaAP