Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000zapisovateľka5759 SGWaAP
0.391zapisovateľ8825 SGWaAP
0.420obvodná_volebná2282 SGWaAP
0.491ústredná_volebná4899 SGWaAP
0.494matrikárka1966 SGWaAP
0.527volebná91863 SGWaAP
0.531mandátová_komisia1366 SGWaAP
0.537Ústredný_volebná2105 SGWaAP
0.550tajomníčka9637 SGWaAP
0.575predsedníčka85591 SGWaAP
0.581overovateľ_zápisnica2459 SGWaAP