Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000zaparkované14715 SGWaAP
0.230zaparkovaný6078 SGWaAP
0.350zaparkovaná2395 SGWaAP
0.474zaparkovať37928 SGWaAP
0.490parkovať42048 SGWaAP
0.514auto1861144 SGWaAP
0.551parkovisko181551 SGWaAP
0.572protiidúce3501 SGWaAP
0.575osobné_motorové18604 SGWaAP
0.579neparkovať2342 SGWaAP
0.583okoloidúce2096 SGWaAP
0.593benzínové_čerpadlo2361 SGWaAP
0.598stojace8272 SGWaAP
0.599krajnica12568 SGWaAP