Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000zaparkovať37928 SGWaAP
0.253parkovať42048 SGWaAP
0.431zaparkovaný6078 SGWaAP
0.439nezaparkovať715 SGWaAP
0.449parkovisko181551 SGWaAP
0.474zaparkované14715 SGWaAP
0.512zacúvať1744 SGWaAP
0.527platené_parkovisko1967 SGWaAP
0.542neparkovať2342 SGWaAP
0.545parkovanie146927 SGWaAP
0.559zaparkovaná2395 SGWaAP
0.579auto1861144 SGWaAP
0.621vjazd28322 SGWaAP
0.629parkovacie75305 SGWaAP
0.636zabočiť11317 SGWaAP