Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000zaostalosť5008 SGWaAP
0.371nevzdelanosť2243 SGWaAP
0.407negramotnosť3477 SGWaAP
0.505analfabetizmus882 SGWaAP
0.508zadubenosť887 SGWaAP
0.530zaostávanie7973 SGWaAP
0.543izolovanosť2953 SGWaAP
0.549zaostalá6191 SGWaAP
0.550obmedzenosť6448 SGWaAP
0.550bieda60055 SGWaAP
0.552tuposť3460 SGWaAP
0.565zakomplexovanosť613 SGWaAP
0.571zaostalý7783 SGWaAP
0.586zanedbanosť642 SGWaAP
0.594morálny_úpadok1985 SGWaAP
0.598debilita2368 SGWaAP
0.611rozvinutosť883 SGWaAP
0.614ignorancia5190 SGWaAP
0.623nezrelosť3984 SGWaAP
0.626ignorantstvo1200 SGWaAP
0.627zaostalé2555 SGWaAP