Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000zanietená2532 SGWaAP
0.439oduševnená1318 SGWaAP
0.461neúnavná5089 SGWaAP
0.487horlivá3881 SGWaAP
0.532oddaná8222 SGWaAP
0.553obetavá13378 SGWaAP
0.565cieľavedomá7533 SGWaAP
0.567snaživá1331 SGWaAP
0.567činorodá2709 SGWaAP
0.569podporovateľka879 SGWaAP
0.574usilovná7577 SGWaAP
0.585rozhľadená1053 SGWaAP
0.588pracovitá5496 SGWaAP
0.594talentovaná22633 SGWaAP
0.598nadaná5384 SGWaAP
0.599propagátorka1014 SGWaAP
0.611svedomitá3617 SGWaAP
0.612šľachetná3109 SGWaAP
0.613zanietený12458 SGWaAP
0.618zaslúžilá878 SGWaAP
0.618angažovaná4088 SGWaAP
0.619vášnivá16718 SGWaAP
0.625zanietenosť3994 SGWaAP
0.632náruživá1418 SGWaAP
0.633obdivovateľka2860 SGWaAP