Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000zanedbaný12264 SGWaAP
0.325zanedbaná11713 SGWaAP
0.397zanedbané5129 SGWaAP
0.437spustnutý2190 SGWaAP
0.446schátraný2591 SGWaAP
0.481zarastený10896 SGWaAP
0.557dezolátny_stav8203 SGWaAP
0.564ošarpaný3298 SGWaAP
0.566zanedbane902 SGWaAP
0.579spustnutá1749 SGWaAP
0.594zúbožený3324 SGWaAP
0.604schátraná2571 SGWaAP
0.638ošumelý1458 SGWaAP
0.638schátrané588 SGWaAP
0.640zničený45173 SGWaAP
0.640opustený38840 SGWaAP