Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000zamatová_revolúcia1783 SGWaAP
0.180nežná_revolúcia16445 SGWaAP
0.222Nežný_revolúcia4407 SGWaAP
0.400Pražský_jar3653 SGWaAP
0.473perestrojka3683 SGWaAP
0.483obrodný_proces1904 SGWaAP
0.488komunistická_diktatúra2156 SGWaAP
0.507komunistická_totalita2261 SGWaAP
0.511komunistický_režim23926 SGWaAP
0.533glasnosť1022 SGWaAP
0.535októbrová_revolúcia1588 SGWaAP
0.537šesťdesiaty_ôsmy1347 SGWaAP
0.539berlínsky_múr2773 SGWaAP
0.555októbrová_socialistická1899 SGWaAP
0.555porevolučná1908 SGWaAP
0.557revolúcia158240 SGWaAP
0.559totalitný_režim13057 SGWaAP
0.560pád_Berlínsky1139 SGWaAP
0.562sovietska_okupácia1443 SGWaAP
0.565demokratizačný_proces1537 SGWaAP
0.568okupácia_Československo2703 SGWaAP
0.572kontrarevolúcia2647 SGWaAP
0.577železná_opona11314 SGWaAP
0.578totalita30502 SGWaAP
0.581porevolučné1207 SGWaAP
0.587komunistický36634 SGWaAP
0.589porevolučný2340 SGWaAP
0.590socialistické_Československo2007 SGWaAP
0.594sviečková_manifestácia2714 SGWaAP
0.596Československo117408 SGWaAP
0.598ponovembrové940 SGWaAP
0.599VOSR2329 SGWaAP
0.601vojsko_Varšavský2500 SGWaAP
0.603sviečková_demonštrácia895 SGWaAP
0.608vojsko_varšavská2697 SGWaAP
0.617demokratizačná954 SGWaAP
0.618komunistické_Československo1184 SGWaAP
0.618prevrat40268 SGWaAP
0.620puč8936 SGWaAP
0.621komunizmus85978 SGWaAP
0.621protikomunistická1082 SGWaAP