Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000zakrádať6869 SGWaAP
0.233prikrádať1232 SGWaAP
0.326prikradnúť3506 SGWaAP
0.456priplaziť1907 SGWaAP
0.499priplichtiť1251 SGWaAP
0.501plaziť16850 SGWaAP
0.522sliediť4631 SGWaAP
0.523odkradnúť691 SGWaAP
0.537vkrádať4757 SGWaAP
0.546šuchtať1391 SGWaAP
0.549náhliť11384 SGWaAP
0.554preplaziť1431 SGWaAP
0.557tackať3678 SGWaAP
0.559sunúť1560 SGWaAP
0.560prešmyknúť4941 SGWaAP
0.561ponevierať5321 SGWaAP
0.562vkradnúť6523 SGWaAP
0.564prikrčiť4951 SGWaAP
0.567potulovať12195 SGWaAP
0.578učupiť936 SGWaAP
0.580špacírovať1014 SGWaAP
0.581predierať16925 SGWaAP