Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000zakladateľka14011 SGWaAP
0.161spoluzakladateľka3032 SGWaAP
0.468iniciátorka2858 SGWaAP
0.472propagátorka1014 SGWaAP
0.488priekopníčka2093 SGWaAP
0.493spoluorganizátorka1364 SGWaAP
0.507organizátorka12975 SGWaAP
0.526podporovateľka879 SGWaAP
0.537spolumajiteľka1786 SGWaAP
0.541tvorkyňa2084 SGWaAP
0.545spolupracovníčka6746 SGWaAP
0.571konzultantka4692 SGWaAP
0.575ambasádorka4007 SGWaAP
0.580pedagogička11781 SGWaAP
0.583odborná_garantka862 SGWaAP
0.588koordinátorka18026 SGWaAP
0.597výkonná_riaditeľka7352 SGWaAP
0.599štatutárna_zástupkyňa969 SGWaAP
0.600manažérka29618 SGWaAP
0.602garantka1145 SGWaAP
0.608vydavateľka1576 SGWaAP
0.613realizátorka578 SGWaAP
0.616choreografka3898 SGWaAP