Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

cached 💰

slovopočet
0.000zakarpatský572 SGWaAP
0.449podkarpatský589 SGWaAP
0.489Zakarpatský1500 SGWaAP
0.489užhorodský575 SGWaAP
0.498Rusín21403 SGWaAP
0.505Podkarpatský785 SGWaAP
0.509zakarpatská1754 SGWaAP
0.517zakarpatská_Ukrajina1335 SGWaAP
0.531Zakarpatský_Ukrajina1017 SGWaAP
0.545ľvovský468 SGWaAP
0.559ukrajinský71137 SGWaAP
0.571rusínsky10609 SGWaAP
0.582vojvodinský2346 SGWaAP
0.587haličský1036 SGWaAP
0.588Užhorod11455 SGWaAP
0.603Ukrajinský4865 SGWaAP
0.613kyjevský3671 SGWaAP
0.617juhoslovanský8299 SGWaAP