Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000zakarpatská_Ukrajina1335 SGWaAP
0.147Zakarpatský_Ukrajina1017 SGWaAP
0.277podkarpatská_Rus5969 SGWaAP
0.419zakarpatská1754 SGWaAP
0.441Zakarpatský1500 SGWaAP
0.468Podkarpatský_Rus598 SGWaAP
0.474Podkarpatský785 SGWaAP
0.517zakarpatský572 SGWaAP
0.543Rusín21403 SGWaAP
0.546podkarpatská965 SGWaAP
0.552podkarpatský589 SGWaAP
0.556Užhorod11455 SGWaAP
0.559severovýchodné5160 SGWaAP
0.561Ukrajina298992 SGWaAP
0.565Sedmohradsko6546 SGWaAP
0.585české_pohraničie1074 SGWaAP
0.592Spiš60889 SGWaAP