Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000zakarpatská1754 SGWaAP
0.143Zakarpatský1500 SGWaAP
0.419zakarpatská_Ukrajina1335 SGWaAP
0.463Zakarpatský_Ukrajina1017 SGWaAP
0.483Užhorod11455 SGWaAP
0.492ľvovská622 SGWaAP
0.493Podkarpatský785 SGWaAP
0.509zakarpatský572 SGWaAP
0.521donecká2027 SGWaAP
0.544podkarpatská965 SGWaAP
0.546podkarpatská_Rus5969 SGWaAP
0.548charkovská448 SGWaAP
0.555Donecký1765 SGWaAP
0.561ukrajinská63411 SGWaAP
0.565rusínska9993 SGWaAP
0.573Ukrajina298992 SGWaAP
0.574užhorodská1174 SGWaAP
0.576Užhorodský811 SGWaAP