Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000zajatecký_tábor3127 SGWaAP
0.281internačný_tábor1042 SGWaAP
0.347láger4298 SGWaAP
0.358koncentračný_tábor32362 SGWaAP
0.413vojnový_zajatec4165 SGWaAP
0.428koncentrák6007 SGWaAP
0.442vyhladzovací_tábor3205 SGWaAP
0.456nacistický_koncentračný1672 SGWaAP
0.483trestanecký609 SGWaAP
0.489zajatec24281 SGWaAP
0.492východný_front5080 SGWaAP
0.525zajatý9798 SGWaAP
0.527Osvienčim17526 SGWaAP
0.531internácia1287 SGWaAP
0.532gulag8004 SGWaAP