Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000zajatec24281 SGWaAP
0.295zajatý9798 SGWaAP
0.310vojnový_zajatec4165 SGWaAP
0.404väzeň75659 SGWaAP
0.438vojak439194 SGWaAP
0.453trestanec6206 SGWaAP
0.459dezertér2212 SGWaAP
0.478okupant9714 SGWaAP
0.489zajatecký_tábor3127 SGWaAP
0.507zajatá1573 SGWaAP
0.510zajať17353 SGWaAP
0.528civilista31261 SGWaAP
0.529povstalec36219 SGWaAP
0.531vyhnanec4881 SGWaAP
0.533žoldnier12043 SGWaAP
0.534esesák3260 SGWaAP
0.546červenoarmejec1409 SGWaAP
0.550zajaté548 SGWaAP
0.557vzbúrenec7513 SGWaAP
0.559gardista7959 SGWaAP
0.560Žid151777 SGWaAP
0.562hrdlorez2231 SGWaAP
0.566Iračan9038 SGWaAP
0.568domobranec714 SGWaAP
0.571ranený18709 SGWaAP