Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000zajať17353 SGWaAP
0.328zajatý9798 SGWaAP
0.378obkľúčiť8707 SGWaAP
0.386povraždiť3365 SGWaAP
0.393zmasakrovať2481 SGWaAP
0.414odvliecť11424 SGWaAP
0.417uväzniť14485 SGWaAP
0.420umučiť2262 SGWaAP
0.423popraviť18944 SGWaAP
0.428zavraždiť41884 SGWaAP
0.449zastreliť53889 SGWaAP
0.464postrieľať5777 SGWaAP
0.472zajatá1573 SGWaAP
0.484zlapať999 SGWaAP
0.485pozabíjať7330 SGWaAP
0.498zabiť300086 SGWaAP
0.508vyvraždiť5610 SGWaAP
0.510zajatec24281 SGWaAP
0.510naverbovať2838 SGWaAP
0.518väzniť7507 SGWaAP
0.521vzbúrenec7513 SGWaAP
0.523zatknúť53531 SGWaAP
0.527dezertovať1807 SGWaAP
0.527vyplieniť3979 SGWaAP
0.531pozatýkať893 SGWaAP