Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000zahraničie550908 SGWaAP
0.417cudzina44076 SGWaAP
0.564zahraničný346109 SGWaAP
0.572Čechy156868 SGWaAP
0.592zahraničná394550 SGWaAP
0.599Česko214173 SGWaAP
0.601zámorie23305 SGWaAP
0.605zahraničné39390 SGWaAP
0.644Český_republika229491 SGWaAP
0.649Rakúsko298290 SGWaAP
0.650ČR217683 SGWaAP
0.653Maďarsko368392 SGWaAP
0.669susedné_Rakúsko4797 SGWaAP
0.670Český_Republika5227 SGWaAP
0.670susedné_Česko7184 SGWaAP
0.674čechy3051 SGWaAP
0.678Nemecko603262 SGWaAP
0.693Švajčiarsko143063 SGWaAP
0.713Poľsko370602 SGWaAP
0.716Srbsko107024 SGWaAP
0.721emigrácia17801 SGWaAP
0.721Rumunsko116902 SGWaAP