Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000zahanbovať1341 SGWaAP
0.425zarmucovať2586 SGWaAP
0.450ponižovať12193 SGWaAP
0.463pohŕdať15226 SGWaAP
0.468poburovať4077 SGWaAP
0.479pokorovať1216 SGWaAP
0.482znechucovať2758 SGWaAP
0.485urážať34450 SGWaAP
0.488opovrhovať9626 SGWaAP
0.502deptať2010 SGWaAP
0.506zosmiešňovať6926 SGWaAP
0.508zraňovať7450 SGWaAP
0.512vysmievať21858 SGWaAP
0.514popudzovať1388 SGWaAP
0.519zrádzať4919 SGWaAP
0.553karhať7014 SGWaAP
0.554potupovať1179 SGWaAP
0.558znevažovať6897 SGWaAP
0.560ubližovať28484 SGWaAP
0.563posmievať11267 SGWaAP
0.568očierňovať2888 SGWaAP
0.581deprimovať2417 SGWaAP
0.581iritovať8660 SGWaAP
0.582znervózňovať7093 SGWaAP