Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000zahanbený4358 SGWaAP
0.411skľúčený2790 SGWaAP
0.468zronený2312 SGWaAP
0.486zahanbená1695 SGWaAP
0.490urazený8478 SGWaAP
0.492namrzený2108 SGWaAP
0.504ponížený6506 SGWaAP
0.513zarmútený3425 SGWaAP
0.515skormútený1024 SGWaAP
0.516roztrpčený1373 SGWaAP
0.526zarazený4623 SGWaAP
0.534prestrašený1827 SGWaAP
0.534vystrašený14429 SGWaAP
0.539nazlostený2306 SGWaAP
0.540skrúšený1069 SGWaAP
0.540strápený792 SGWaAP
0.546skleslý1263 SGWaAP
0.550ustrašený1022 SGWaAP
0.551vydesený6505 SGWaAP
0.554vyľakaný3273 SGWaAP
0.555zdesený6080 SGWaAP
0.562znechutený13978 SGWaAP
0.566udivený2946 SGWaAP