Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000zadubenosť887 SGWaAP
0.251tuposť3460 SGWaAP
0.311nadutosť2296 SGWaAP
0.371nevzdelanosť2243 SGWaAP
0.385namyslenosť3052 SGWaAP
0.394ignorancia5190 SGWaAP
0.398spupnosť1331 SGWaAP
0.404zakomplexovanosť613 SGWaAP
0.406bohorovnosť1252 SGWaAP
0.407zbabelosť7461 SGWaAP
0.408nafúkanosť738 SGWaAP
0.421arogancia24083 SGWaAP
0.423bezcharakternosť1139 SGWaAP
0.423ignorantstvo1200 SGWaAP
0.429naivita15517 SGWaAP
0.434obmedzenosť6448 SGWaAP
0.442úzkoprsosť543 SGWaAP
0.443primitívnosť1449 SGWaAP
0.450servilnosť1743 SGWaAP
0.451sebeckosť3270 SGWaAP
0.457primitivizmus3253 SGWaAP
0.461samoľúbosť4704 SGWaAP
0.462povýšenosť1878 SGWaAP
0.464ľahostajnosť25341 SGWaAP