Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000zachmúrený3581 SGWaAP
0.269namosúrený1638 SGWaAP
0.301zachmúrená2189 SGWaAP
0.312mrzutý4957 SGWaAP
0.320zamyslený5291 SGWaAP
0.367nevrlý2648 SGWaAP
0.377zamračený6749 SGWaAP
0.391ustaraný726 SGWaAP
0.423namrzený2108 SGWaAP
0.434zlostný6082 SGWaAP
0.445zádumčivý1121 SGWaAP
0.450utrápený4304 SGWaAP
0.451mĺkvy2580 SGWaAP
0.474zatrpknutý3853 SGWaAP
0.478ustarostený4659 SGWaAP
0.480začudovaný1790 SGWaAP
0.487zasnený2820 SGWaAP
0.490strhaný1154 SGWaAP
0.494podozrievavý3860 SGWaAP
0.495zhrbený3765 SGWaAP
0.496mlčanlivý4673 SGWaAP
0.500uplakaný1674 SGWaAP
0.503skleslý1263 SGWaAP