Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000zaľudniť1092 SGWaAP
0.366zaľudňovať630 SGWaAP
0.517osídliť4216 SGWaAP
0.642kolonizovať3787 SGWaAP
0.654obrodiť1108 SGWaAP
0.654zúrodniť776 SGWaAP
0.655vyľudniť1214 SGWaAP
0.679osídľovať3231 SGWaAP
0.680vykynožiť2104 SGWaAP
0.681vystavať14051 SGWaAP
0.683spustošiť3884 SGWaAP
0.683pustatina9870 SGWaAP
0.686podmaniť13055 SGWaAP
0.690obývať29397 SGWaAP
0.692skultivovať1035 SGWaAP
0.693civilizovať486 SGWaAP
0.697roztratená891 SGWaAP