Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000začlenená5665 SGWaAP
0.259začlenený7795 SGWaAP
0.278začlenené2260 SGWaAP
0.524včleniť4275 SGWaAP
0.525zaradená46440 SGWaAP
0.587integrálna_súčasť6580 SGWaAP
0.594začleniť27667 SGWaAP
0.595začleňovať5224 SGWaAP
0.607zaradený83211 SGWaAP
0.608zaradené16794 SGWaAP
0.619zapojená32726 SGWaAP
0.622členená5251 SGWaAP
0.632súčasť1145206 SGWaAP
0.632zriadená41733 SGWaAP
0.634zapracovaná6164 SGWaAP