Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000zúrivý12459 SGWaAP
0.374rozzúrený7842 SGWaAP
0.427zúrivá5895 SGWaAP
0.477besný4618 SGWaAP
0.482neľútostný7544 SGWaAP
0.485zlostný6082 SGWaAP
0.488zúrivé2450 SGWaAP
0.497krvilačný5159 SGWaAP
0.518šialený32968 SGWaAP
0.530nemilosrdný7587 SGWaAP
0.546zúrivec714 SGWaAP
0.547nebojácny4586 SGWaAP
0.555zúrivosť17588 SGWaAP
0.560urputný1381 SGWaAP
0.561zúrivo16777 SGWaAP
0.567ukrutný3462 SGWaAP
0.576neskrotný1945 SGWaAP
0.580brutálny22269 SGWaAP
0.583šialenec13792 SGWaAP
0.584zlovestný4722 SGWaAP