Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000zúfalosť1647 SGWaAP
0.295zúfalstvo47404 SGWaAP
0.344bezradnosť7155 SGWaAP
0.382beznádej21631 SGWaAP
0.407bezmocnosť22408 SGWaAP
0.432beznádejnosť975 SGWaAP
0.451nemohúcnosť5128 SGWaAP
0.485frustrácia27261 SGWaAP
0.488zúrivosť17588 SGWaAP
0.499bezútešnosť1423 SGWaAP
0.506bezvýchodiskovosť1183 SGWaAP
0.508sebaľútosť5370 SGWaAP
0.521úbohosť5756 SGWaAP
0.527zatrpknutosť3851 SGWaAP
0.535nechápavosť867 SGWaAP
0.536skľúčenosť2916 SGWaAP
0.550rozhorčenosť492 SGWaAP
0.552zlosť46363 SGWaAP
0.554roztrpčenosť487 SGWaAP
0.555mizéria5609 SGWaAP
0.557znechutenie9263 SGWaAP
0.560netrpezlivosť7928 SGWaAP
0.563pomstychtivosť1822 SGWaAP
0.569opustenosť4916 SGWaAP
0.570zaťatosť1576 SGWaAP