Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000zúbožený3324 SGWaAP
0.427zúbožená1279 SGWaAP
0.452vychudnutý5050 SGWaAP
0.488úbohý26529 SGWaAP
0.489zúbožené744 SGWaAP
0.491žalostný8735 SGWaAP
0.504utrápený4304 SGWaAP
0.534doráňaný1967 SGWaAP
0.543zúfalý33404 SGWaAP
0.544ubiedený879 SGWaAP
0.546biedny19060 SGWaAP
0.562otrhaný2947 SGWaAP
0.573polomŕtvy1912 SGWaAP
0.578chatrný2024 SGWaAP
0.581vysilený3064 SGWaAP
0.584bezútešný2051 SGWaAP
0.586vydesený6505 SGWaAP
0.593strápený792 SGWaAP
0.594zanedbaný12264 SGWaAP
0.596zronený2312 SGWaAP
0.599spustnutý2190 SGWaAP
0.600opustený38840 SGWaAP
0.606skormútený1024 SGWaAP
0.607vystrašený14429 SGWaAP
0.608znetvorený1793 SGWaAP
0.610skľúčený2790 SGWaAP
0.611vycivený1134 SGWaAP
0.611schátraný2591 SGWaAP
0.614neutešený2222 SGWaAP
0.614ošarpaný3298 SGWaAP
0.614zakrvavený3368 SGWaAP
0.616polorozpadnutý1478 SGWaAP
0.620ošumelý1458 SGWaAP
0.622ubolený2781 SGWaAP
0.623zmučený911 SGWaAP
0.628vyľakaný3273 SGWaAP
0.629uzimený2452 SGWaAP