Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000zúbožený3324 SGWaAP
0.427zúbožená1279 SGWaAP
0.452vychudnutý5050 SGWaAP
0.488úbohý26529 SGWaAP
0.489zúbožené744 SGWaAP
0.491žalostný8735 SGWaAP
0.504utrápený4304 SGWaAP
0.534doráňaný1967 SGWaAP
0.543zúfalý33404 SGWaAP
0.544ubiedený879 SGWaAP
0.546biedny19060 SGWaAP
0.562otrhaný2947 SGWaAP
0.573polomŕtvy1912 SGWaAP
0.578chatrný2024 SGWaAP
0.581vysilený3064 SGWaAP
0.584bezútešný2051 SGWaAP
0.586vydesený6505 SGWaAP
0.593strápený792 SGWaAP
0.594zanedbaný12264 SGWaAP