Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000zúbožené744 SGWaAP
0.385vychudnuté1480 SGWaAP
0.423doráňané1105 SGWaAP
0.461vysilené537 SGWaAP
0.486utrápené1184 SGWaAP
0.489zúbožený3324 SGWaAP
0.493zúbožená1279 SGWaAP
0.504znetvorené1037 SGWaAP
0.511vystrašené3130 SGWaAP
0.526neduživé429 SGWaAP
0.531nevládne1009 SGWaAP
0.531skrvavené418 SGWaAP
0.533vyľakané741 SGWaAP
0.536dobité771 SGWaAP
0.537zakrvavené1352 SGWaAP
0.540úbohé12159 SGWaAP
0.541vydesené1025 SGWaAP
0.560umierajúce1804 SGWaAP
0.561vyplašené945 SGWaAP