Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000závora15812 SGWaAP
0.513priecestie14036 SGWaAP
0.519koľajnica33311 SGWaAP
0.530návestidlo4226 SGWaAP
0.540fotobunka2595 SGWaAP
0.542výhybka10404 SGWaAP
0.555vjazdová544 SGWaAP
0.558rampa30972 SGWaAP
0.570vráta13271 SGWaAP
0.576zámka20190 SGWaAP
0.579priecestné_zabezpečovacie1097 SGWaAP
0.583bránička4845 SGWaAP
0.584svetelná_signalizácia7277 SGWaAP
0.586železničné_priecestie13005 SGWaAP
0.586signalizačné3175 SGWaAP
0.599zátarasa6266 SGWaAP
0.600vchodové662 SGWaAP
0.608zabezpečovacie_zariadenie6176 SGWaAP
0.614návesť2606 SGWaAP
0.618vchodová4321 SGWaAP
0.619turniket4346 SGWaAP
0.622vchodové_návestidlo834 SGWaAP
0.622húkačka1574 SGWaAP