Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000závisť36213 SGWaAP
0.360zloba21598 SGWaAP
0.378pomstychtivosť1822 SGWaAP
0.380žiarlivosť26105 SGWaAP
0.382nenávisť113468 SGWaAP
0.391lakomosť2032 SGWaAP
0.393zlomyseľnosť5174 SGWaAP
0.402neprajnosť2073 SGWaAP
0.402škodoradosť3900 SGWaAP
0.403zášť2846 SGWaAP
0.433chamtivosť12734 SGWaAP
0.434lakomstvo3062 SGWaAP
0.439sebeckosť3270 SGWaAP
0.442samoľúbosť4704 SGWaAP
0.444zatrpknutosť3851 SGWaAP
0.447nevraživosť12060 SGWaAP
0.455sebectvo10545 SGWaAP
0.456neláska2811 SGWaAP
0.457faloš4791 SGWaAP
0.463zlosť46363 SGWaAP
0.463zištnosť649 SGWaAP
0.477namyslenosť3052 SGWaAP
0.481podozrievavosť2475 SGWaAP
0.486chtivosť1022 SGWaAP
0.487hrabivosť918 SGWaAP