Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000záväzné22907 SGWaAP
0.400záväzná32684 SGWaAP
0.433záväzný24762 SGWaAP
0.547platné60000 SGWaAP
0.604územné34955 SGWaAP
0.606súhlasné_stanovisko4729 SGWaAP
0.617kladné_stanovisko2294 SGWaAP
0.636schválené27504 SGWaAP
0.643vydané45601 SGWaAP
0.643právne_záväzný2460 SGWaAP
0.646záväzne7130 SGWaAP
0.650záväzný_právny1327 SGWaAP
0.654právne_záväzná1381 SGWaAP
0.656Záväzný1470 SGWaAP
0.658akceptované5308 SGWaAP
0.658kolaudačné_rozhodnutie6297 SGWaAP
0.660nesúhlasné_stanovisko2376 SGWaAP
0.663stanovisko282839 SGWaAP
0.666doručené15696 SGWaAP
0.668písomné39444 SGWaAP
0.673záväznosť6699 SGWaAP
0.676predložené9212 SGWaAP
0.680relevantné14660 SGWaAP