Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000zástupkyňa46643 SGWaAP
0.344riaditeľka212781 SGWaAP
0.470predsedníčka85591 SGWaAP
0.482námestníčka6621 SGWaAP
0.487tajomníčka9637 SGWaAP
0.510konateľka7294 SGWaAP
0.535štatutárna_zástupkyňa969 SGWaAP
0.539koordinátorka18026 SGWaAP
0.539zriaďovateľka601 SGWaAP
0.547referentka6387 SGWaAP
0.547projektová_manažérka4088 SGWaAP
0.557Ingrid20617 SGWaAP
0.561viceprezidentka5014 SGWaAP
0.563správkyňa6002 SGWaAP
0.564Dagmar25304 SGWaAP
0.566generálna_riaditeľka14703 SGWaAP
0.566Gabriela50283 SGWaAP
0.567administrátorka804 SGWaAP
0.567Tatiana34981 SGWaAP
0.572výkonná_riaditeľka7352 SGWaAP
0.574manažérka29618 SGWaAP
0.575Renáta28345 SGWaAP
0.579Jarmila26705 SGWaAP