Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000zástupca648231 SGWaAP
0.434predstaviteľ487580 SGWaAP
0.465zastupujúci14275 SGWaAP
0.585zastupujúca6613 SGWaAP
0.597zastupovať118453 SGWaAP
0.614tajomník66290 SGWaAP
0.620riaditeľ787271 SGWaAP
0.620zástupkyňa46643 SGWaAP
0.622člen1683106 SGWaAP
0.624predseda1053539 SGWaAP
0.637čelný_predstaviteľ6124 SGWaAP
0.644zastúpenie130440 SGWaAP
0.662podpredseda196986 SGWaAP
0.672vedúci139633 SGWaAP
0.674delegácia72321 SGWaAP
0.677vedúci226529 SGWaAP
0.677generálny_riaditeľ135645 SGWaAP
0.678zastupujúce831 SGWaAP
0.684štatutárny_zástupca9966 SGWaAP
0.685námestník41776 SGWaAP
0.695novovymenovaný2660 SGWaAP
0.695predstavenstvo119991 SGWaAP
0.703viceprezident58707 SGWaAP