Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000zástavba34227 SGWaAP
0.435uličná_zástavba588 SGWaAP
0.442radová_zástavba5717 SGWaAP
0.444obytná_zóna9559 SGWaAP
0.458uličná_čiara839 SGWaAP
0.496zastavané_územie9219 SGWaAP
0.513urbanistická6624 SGWaAP
0.513urbanistický6354 SGWaAP
0.515obytná_štvrť3689 SGWaAP
0.521prieluka806 SGWaAP
0.525urbanisticky888 SGWaAP
0.533zastavané1593 SGWaAP
0.536nízkopodlažná1739 SGWaAP
0.536vilová920 SGWaAP
0.542intravilán11872 SGWaAP
0.544viacpodlažný1017 SGWaAP
0.548pamiatková_zóna4169 SGWaAP
0.552vilová_štvrť2369 SGWaAP
0.553obytné6732 SGWaAP