Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000záslužná6367 SGWaAP
0.455obetavá13378 SGWaAP
0.550záslužný_čin850 SGWaAP
0.569neúnavná5089 SGWaAP
0.574svedomitá3617 SGWaAP
0.575záslužné1072 SGWaAP
0.591bohumilá1448 SGWaAP
0.606nezištná9772 SGWaAP
0.614záslužný1525 SGWaAP
0.618chvályhodná2226 SGWaAP
0.621činorodá2709 SGWaAP
0.630organizátorská3752 SGWaAP
0.640zaslúžilá878 SGWaAP
0.644usilovná7577 SGWaAP
0.649obetavosť15659 SGWaAP
0.655nadpráca2773 SGWaAP
0.656obetavé1100 SGWaAP
0.657šľachetná3109 SGWaAP
0.658osvetová12462 SGWaAP
0.668zanietenosť3994 SGWaAP
0.668osožná2806 SGWaAP
0.676ďakovný_list7124 SGWaAP
0.679príkladná8761 SGWaAP
0.684vynaložené_úsilie3155 SGWaAP