Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000zásadovosť1839 SGWaAP
0.265principiálnosť950 SGWaAP
0.330čestnosť10755 SGWaAP
0.367pravdovravnosť2147 SGWaAP
0.377poctivosť9525 SGWaAP
0.383nekompromisnosť1380 SGWaAP
0.391charakternosť420 SGWaAP
0.410neoblomnosť836 SGWaAP
0.442pragmatickosť490 SGWaAP
0.450nezištnosť2868 SGWaAP
0.450úprimnosť30949 SGWaAP
0.452rozhodnosť8317 SGWaAP
0.452lojálnosť3743 SGWaAP
0.455tvrdohlavosť8357 SGWaAP
0.462rozvážnosť2908 SGWaAP
0.466skromnosť21309 SGWaAP
0.470šľachetnosť2744 SGWaAP
0.473umiernenosť2233 SGWaAP
0.481humánnosť1760 SGWaAP
0.481prezieravosť2686 SGWaAP
0.499neústupnosť1041 SGWaAP
0.499statočnosť12530 SGWaAP
0.500ústupčivosť709 SGWaAP
0.504kritickosť1954 SGWaAP