Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000zásadový3580 SGWaAP
0.323charakterný3105 SGWaAP
0.403uvážlivý1531 SGWaAP
0.403neústupný1478 SGWaAP
0.407rozvážny6839 SGWaAP
0.419neoblomný4001 SGWaAP
0.428pravdovravný1321 SGWaAP
0.438svedomitý4869 SGWaAP
0.450tvrdohlavý11224 SGWaAP
0.479chápavý6803 SGWaAP
0.483vypočítavý2447 SGWaAP
0.508prezieravý3209 SGWaAP
0.523márnomyseľný915 SGWaAP
0.524pracovitý16890 SGWaAP
0.526zanovitý869 SGWaAP
0.528prchký2204 SGWaAP
0.530rozhľadený6258 SGWaAP
0.534slobodomyseľný1115 SGWaAP
0.536panovačný2302 SGWaAP
0.540zdržanlivý7339 SGWaAP
0.543oddaný23646 SGWaAP
0.544prostoreký740 SGWaAP