Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000zásadná99726 SGWaAP
0.504podstatná120082 SGWaAP
0.604principiálna4562 SGWaAP
0.612prevratná9898 SGWaAP
0.630kľúčová142784 SGWaAP
0.632dôležitá690933 SGWaAP
0.636zásadné30235 SGWaAP
0.638významná348026 SGWaAP
0.642kardinálna2261 SGWaAP
0.652zásadný92603 SGWaAP
0.666legislatívna61404 SGWaAP
0.667Zásadný729 SGWaAP
0.697koncepčná8431 SGWaAP
0.703prelomová8299 SGWaAP
0.705ďalekosiahla1919 SGWaAP
0.705zmena2321127 SGWaAP
0.706radikálna41478 SGWaAP
0.708rozhodujúca68617 SGWaAP
0.712markantná2323 SGWaAP
0.712štrukturálna17287 SGWaAP
0.721výrazná222068 SGWaAP
0.728ďalšia2087743 SGWaAP
0.733rapídna984 SGWaAP
0.744vážna174858 SGWaAP
0.751revolučná33226 SGWaAP