Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000zárast493 SGWaAP
0.453krovinatá623 SGWaAP
0.453brehový_porast1777 SGWaAP
0.468vlhkomilná529 SGWaAP
0.469podrast2698 SGWaAP
0.472jelšina900 SGWaAP
0.474mokrina706 SGWaAP
0.485topoľový749 SGWaAP
0.485vegetačný_kryt675 SGWaAP
0.488močiarne478 SGWaAP
0.489ostrica1487 SGWaAP
0.490krovina8651 SGWaAP
0.505hustý_porast3191 SGWaAP
0.506listnatý_les3210 SGWaAP
0.507pramenisko976 SGWaAP
0.507močiarna2084 SGWaAP
0.512porast64340 SGWaAP
0.516náletový559 SGWaAP
0.518rašelinník438 SGWaAP
0.518močiarny1161 SGWaAP
0.519močaristé596 SGWaAP
0.520vegetácia30328 SGWaAP