Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000zápoliť3273 SGWaAP
0.401súťažiť142033 SGWaAP
0.446súperiť23263 SGWaAP
0.560zápolenie14981 SGWaAP
0.570trojčlenné_družstvo2947 SGWaAP
0.571štvorčlenné_družstvo1482 SGWaAP
0.649štartovať136930 SGWaAP
0.649zápasiť49955 SGWaAP
0.651zabojovať49585 SGWaAP
0.654dvojčlenné_družstvo1115 SGWaAP
0.680pobiť33728 SGWaAP
0.682bedmintonista1440 SGWaAP
0.683závodiť3795 SGWaAP
0.689nesúťažiť3626 SGWaAP
0.693urputný_boj2243 SGWaAP
0.694cezpoľný_beh4232 SGWaAP
0.694päťboj1750 SGWaAP
0.694Putovný_pohár1725 SGWaAP
0.700nohejbalový_turnaj857 SGWaAP
0.700nenájsť_premožiteľ4027 SGWaAP
0.701prekážkový_beh1269 SGWaAP
0.704volejbalový_turnaj5075 SGWaAP