Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000zápalistý705 SGWaAP
0.451oduševnený4153 SGWaAP
0.467horlivý12656 SGWaAP
0.549zápalistá521 SGWaAP
0.562neúnavný8004 SGWaAP
0.567príčinlivý441 SGWaAP
0.576entuziastický479 SGWaAP
0.580výrečný5076 SGWaAP
0.583neochvejný1841 SGWaAP
0.584srdnatý423 SGWaAP
0.587oduševnená1318 SGWaAP
0.590neústupný1478 SGWaAP
0.604tvrdošijný893 SGWaAP
0.604zanietené735 SGWaAP
0.606umný897 SGWaAP
0.607plamenný2071 SGWaAP
0.608zápalisto1816 SGWaAP
0.608zanietený12458 SGWaAP
0.612buričský401 SGWaAP
0.614fanatický7444 SGWaAP
0.615činorodý2508 SGWaAP