Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000západoeurópsky6955 SGWaAP
0.357východoeurópsky6067 SGWaAP
0.488západoeurópska8266 SGWaAP
0.550pobaltský5274 SGWaAP
0.554anglosaský2903 SGWaAP
0.568juhoeurópsky521 SGWaAP
0.573severoamerický5235 SGWaAP
0.581západný97701 SGWaAP
0.598ázijský25253 SGWaAP
0.601stredoeurópsky29702 SGWaAP
0.604stredovýchodná_Európa1370 SGWaAP
0.620latinskoamerický3556 SGWaAP
0.626postkomunistický3543 SGWaAP
0.628nemecký395230 SGWaAP
0.634zaoceánsky1076 SGWaAP
0.638postsocialistický773 SGWaAP
0.647baltský1206 SGWaAP
0.651Európa1259811 SGWaAP
0.652americký624962 SGWaAP
0.667západoeurópske1185 SGWaAP
0.671čínsky120574 SGWaAP
0.673európsky625825 SGWaAP