Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000západoeurópska8266 SGWaAP
0.365východoeurópska6808 SGWaAP
0.488západoeurópsky6955 SGWaAP
0.492škandinávska9199 SGWaAP
0.505postkomunistická9553 SGWaAP
0.530postsocialistická1658 SGWaAP
0.538pobaltská7155 SGWaAP
0.539stredoeurópska19002 SGWaAP
0.540anglosaská2913 SGWaAP
0.546európska708899 SGWaAP
0.548vyspelá64830 SGWaAP
0.571stredovýchodná_Európa1370 SGWaAP
0.575juhoeurópska1007 SGWaAP
0.578ázijská32549 SGWaAP
0.578východoeurópsky6067 SGWaAP
0.580západná219442 SGWaAP
0.595Európa1259811 SGWaAP
0.599latinskoamerická4460 SGWaAP
0.602západoeurópske1185 SGWaAP
0.613Škandinávia14321 SGWaAP
0.619krajina2930017 SGWaAP
0.626východný_blok8173 SGWaAP